รายการ “เติมแหลกแจกล้าน”

สามารถร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 (เวลา 00.01 น.) – 28 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 23.59 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดรางวัล

 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 100 บาท แจกวันละ 100 รางวัล จำนวน 59 วัน รวม 5,900 รางวัล
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท แจกสัปดาห์ละ 25 รางวัล จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 200 รางวัล
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000,000 บาท แจกสิ้นสุดรายการ จำนวน 1 รางวัล
 • รวมทั้งสิ้น 6,101 รางวัล รวมมูลค่า 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มีกำหนดวันหมดอายุ ตามที่ระบุไว้ที่หน้าบัตร
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สามารถใช้เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สามารถใช้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาทขึ้นไป
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้    
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บัตรอาจเปลี่ยนแปลงใด้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กติกาการลุ้นรางวัล

 • เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบทุก 600 บาท จะได้รับคูปองเลขรหัส 1 ใบ สามารถร่วมรายการได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย กด*783*88*ตามด้วยเลขรหัส10 หลัก ในคูปอง ตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ

 • 1.คูปอง 1 ใบ มีรหัส 10 หลัก สามารถส่งได้ 1 ครั้ง ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 • 2.กำหนดการรับคูปอง สูงสุดไม่เกิน 4 ใบต่อการเติมน้ำมัน  1 ครั้ง
 • 3.ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บคูปองไว้เพื่อตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีคูปองเลขรหัส มาเป็นหลักฐานในการับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • 4.ส่งรหัสฟรี ไม่เสียค่าบริการ
 • 5.หมดเขตการรับคูปองและกดส่งร่วมรายการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • 6.สามารถกดร่วมรายการได้สูงสุด 4 ครั้ง ต่อ 1 วัน ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์
 • 7.ในกรณีที่ส่งรหัสผิด ผู้ร่วมรายการสามารถส่งผิดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์จากการจับรางวัลรายวัน
 • 8.ผู้ร่วมรายการสามารถลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้
  1. 8.1รางวัลสำหรับรายวัน และ
  2. 8.2รางวัลสำหรับรายสัปดาห์ในสัปดาห์นั้นๆ รวมถึง
  3. 8.3รางวัลใหญ่

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. การจับรางวัล และประกาศผล

1.1 จับรางวัลสำหรับรายวัน บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 100 บาท วันละ 100 รางวัล

 • จับรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ข้อมูลหลังจากนั้นถือเป็นของวันถัดไป ยกเว้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com ในวันที่ 13 ม.ค., 27 ม.ค., 10 ก.พ., 24 ก.พ. และ 10 มี.ค.2560

1.2 จับรางวัลสำหรับรายสัปดาห์ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท สัปดาห์ละ 25 รางวัล

 • จับรางวัลตามตาราง ดังนี้
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com ในวันที่ 13 ม.ค., 20 ม.ค., 27 ม.ค., 3 ก.พ., 10 ก.พ., 17 ก.พ., 24 ก.พ. และ 3 มี.ค.2560

1.3 จับรางวัลใหญ่ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยจะนำข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มารวมจับรางวัลในวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com ในวันที่ 10 มี.ค. 2560

1.4 ในการจับรางวัล บริษัทฯ จะทำการพิมพ์เลขรหัสและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมาจัดพิมพ์และ ตัดเป็นชิ้นส่วน จับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

1.5 จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000  

1.6 ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ/หรือ ตรวจสอบผลได้ทาง www.caltexpromotion.com

1.7 ในการจับรางวัล  บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ และ/หรือ ผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

1.8 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางโทรศัพท์ และ SMS

2. กติกาการรับรางวัล

 • 2.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
 • 2.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรายวันไปแล้ว ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการลุ้นส่งรหัสเพื่อชิงรางวัลในวันถัดไป รวมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรายสัปดาห์ และรางวัลใหญ่ต่อไป  
 • 2.3 ผู้โชคดีจะต้องเก็บคูปองเลขรหัส ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล เท่านั้น หากไม่สามารถนำคูปองตัวจริงระบุเลขรหัส 10 หลัก มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลได้ จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • 2.4 รางวัลไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 2.5 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับรางวัล 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. คูปองเลขรหัส 10 หลัก โดยการรับรางวัลจะเป็นตามขั้นตอนดังนี้
 • 2.5.1 รางวัลบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 100 บาท
 • ผู้โชคดีสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง Fax หรือ Line App พร้อมแจ้งรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันเพื่อขอรับรางวัลทางไปรษณีย์
 • 2.5.2 รางวัลบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท
 • ผู้โชคดีสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง Fax หรือ Line App พร้อมแจ้งรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันเพื่อขอรับรางวัลทางไปรษณีย์หรือนำหลักฐานดังกล่าว ขอรับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 • 2.5.3 รางวัลบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000,000 บาท
 • ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เลขที่ 1404 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • 2.6 การติดต่อผู้โชคดีแต่ละรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อทางโทรศัพท์ 3 ครั้ง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ จะทำการส่ง SMS แจ้งสละสิทธิ์ หากผู้โชคดี ไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่ง SMS จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัท ฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี ท่านสำรองถัดไป
 • 2.7 ผู้โชคดีจะต้องขอรับรางวัลภายในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวัน ที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

3. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

4. พนักงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ,บริษัทตัวแทนโฆษณา ,บริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้และครอบครัวของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้

5. ในการร่วมรายการ ถือว่าผู้ร่วมรายการได้อ่านและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่น และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ เสียง และ/หรือชื่อ-นามสกุลของผู้โชคดีใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-589-5800 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือดูรายละเอียดได้จาก www.caltexpromotion.com